Metodyka

Comments: No Comments
Upper page: Literatura/Źródła

GUS przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011

No Comments - Leave a comment

Leave a comment


Welcome , today is piątek, 24 września 2021