DEREGULACJA

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 25 kwietnia 2013

Od Marka Niezawodnego:

 

W związku z uchwaloną w piątek, przez Sejm deregulacją zawodów, podaję informację jak zmienią sie wymogi dla kandydatów na przewodnika turystycznego i pilota oraz na przewodnika miejskiego:
1. przewodnik turystyczny i pilot –
tak jest – musi legitymować się wykształceniem średnim, zdać egzamin i odbyć szkolenie. Nie może byc karany za przestępstwa umyślne lub popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. Trzeba też przedstawic zaświadczenie o stanie zdrowia umozliwiającym wykonywanie zawodu.
tak będzie -aby zostać pilotem, wystarczy nie być karanym za przestepstwa popełnione w związku z wykonywaniem tej profesji, mieć skończone 18 lat i wykształcenie średnie. Nie trzeba zdawać dodatkowych egzaminów ani odbywać kursów. Przewodnikiem turystycznym może być przewodnik górski, miejski lub terenowy.
2. przewodnik miejski
tak jest  – aby oprowadzać wycieczki po Trójmieście, miastach aglomeracji górnośląskiej, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu trzeba dodatkowo ukończyc specjalnu kurs i zdać egzaminy.
tak będzie – wystarczy ukończyć 18 lat, mieć wykształcenie średnie i nie być karanym za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem tej profesji.
                  
Teraz ustawa trafi do Senatu a nastepnie do Prezydenta.

No Comments - Leave a comment

Leave a comment


Welcome , today is czwartek, 21 lutego 2019