LUPA PRZEWODNIKA

1. Brama Wyżynna A. - Ściana zachodnia