LUPA PRZEWODNIKA

1. Brama Wyżynna - C. Ściana południowa