LUPA PRZEWODNIKA

1. Brama Wyżynna - D. Ściana wschodnia